رویدادهای فولاد مبارکه در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد جهت حمایت از تامین کنندگان،ایده های نوآورانه فن آوران و شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه ملی فولاد ایران با محوریت نمایشگاه جامع ارائه فرصت های بومی سازی رویدادهای زیر را برگزار نماید.

جهت شرکت در این رویدادها با کلیک بر لینک و ورود به سایت مربوطه ثبت نام نمایید.

بومی سازی در فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه اصفهان به عنوان پیشتاز بومی سازی در صنعت فولاد کشور ، ساخت داخل قطعات و تجهیزات را از سال 1380 به صورت ساختار یافته در داخل این مجموعه نهادینه کرده و با رسیدن به مرحله بلوغ و گذر از آن در سال رونق تولید ملی گامی بلند در جهت بومی سازی فرایند های خطوط تولید به منظور دست یابی به دانش فنی آنها برداشته است.

نتایجی که از این اقدام حاصل می گردد به شرح ذیل میباشد:

- خودکفایی کشور در زمینه طراحی و ساخت خطوط و عدم وابستگی به کشور های خارجی جهت توسعه فولاد سازی داخل کشور

-دستیابی به دانش فنی تولید فولاد

-ایجاد و افزایش اشتغال داخلی

-جلوگیری از خروج ارز

-بروز رسانی تکنولوژی قدیمی

-ایجاد زمینه های انگیزش رشد و توسعه صنایع فولاد از طریق توانمندسازی سازندگان

در این راستا تا کنون بیش از 100,000 قطعه و تجهیزدر داخل کشور به دست سازندگان و تولید کنندگان داخلی، بومی سازی گردید و نتیجه آن علاوه بر تامین بموقع و پایدار و کیفی، صرفه جویی حدود 5655 میلیارد تومان بوده است.

در حال حاضر گروه فولاد مبارکه پیشرو در انجام فرآیند بومی سازی در جهت تامین قطعات و تجهیزات و همچنین بومی سازی فرآیند خطوط تولید در کشور می باشد.

با  توجه به  مطالب ارائه شده  ماموریت و هدف استراژیک  واحد بومی سازی به شرح  زیر تعریف گردیده است:

ماموریت: ایجاد شرایط تامین پایدار، اقتصادی، کیفی و بموقع اقلام مورد نیاز خطوط تولید از طریق فرآیند بومی سازی و همچنین بومی سازی فرآیند خطوط تولید

هدف: تامین حداقل 85 درصد قطعات یدکی و تجهیزات، 92 درصد مواد مصرفی و 70 درصد مواد اولیه و انرژی مورد نیاز فولاد مبارکه از داخل کشور تا پایان سال 1398 و شروع بومی سازی خط نورد اسکین پاس سبا

شاخص های عملکردی در راستای رسیدن به  هدف مذکور به این ترتیب تعریف و  پایش می گردد:

1- درخواست های بومی سازی ارسالی از نواحی(2000  قلم در سال)

2-درخواست های بومی سازی اتمام یافته(1000 قلم در سال)

3-کیفیت قطعات بومی سازی شده (98 درصد)

4-متوسط زمان بومی سازی اقلام (180 روز)

فرآیند بومی سازی قطعات و تجهیزات در شرکت فولاد مبارکه

 

در هر سازمان، برای داشتن تولید پایدار و اقتصادی، به بازار پایدار، زیرساخت مناسب و همچنین پشتیبانی پایدار نیاز است،

پشتیبانی پایدار عبارتست از پشتیبانی نت و نیروی متخصص، و همچنین پشتیبانی تامین اقلام که از تامین پایدار و اقتصادی (مستقل از مسایل سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی) حاصل می شود. برای داشتن تامین پایدار و اقتصادی، باید پتانسیل های مورد نیاز را ایجاد کرد، و در کنار آن، ضمن حفظ پتانسیل های موجود، به ارتقاء آنها پرداخت.

فرآیند بومی سازی بصورت همزمان به شاخص های مرغوبیت، زمان، قیمت، تکنولوژی روز و تعداد (مقدار) مورد نیاز می پردازد.

 

 تحت نظارت وف بومی